O nas

Istniejemy na rynku od 1981 roku. Do niedawna wchodziliśmy w skład międzynarodowej grupy I.E.S. International BV z siedzibą w Amsterdamie. Obecnie nazwa firmy brzmi I.E.S. Polska z siedzibą w Warszawie i jest samodzielną spółką polską.

Niezmiennie od ponad trzech dekad reprezentujemy na rynkach polskim, rosyjskim i ukraińskim znaczących europejskich producentów maszyn, urządzeń, instalacji i „zabudowy czystej” Cleanroom. Projektowane i dostarczane przez nas systemy spełniają najostrzejsze europejskie normy bezpieczeństwa pracy, rygorystyczne zalecenia GMP i odpowiadają wysokim wymaganiom jakościowym przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, elektronicznego, automotive, laboratoriów i szpitali. We wszystkich tych sektorach mamy bardzo liczne i znakomite referencje (patrz lista ref. PadanaCleanroom® w Polsce). Zapewniamy pełen zakres usług dla wszystkich urządzeń, począwszy od projektowania instalacji, aż po proces integracji, uruchomienia, kwalifikacji, szkolenia, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Ponadto zapewniamy skuteczny serwis i szybki dostęp do części zamiennych. Zajmujemy się doradztwem technicznym w fazach przedinwestycyjnych oraz prowadzimy prace projektowe na każdym etapie zaawansowania projektu. Prowadzimy doradztwo w dziedzinie doboru specjalistycznych maszyn i urządzeń związanych z technologiami farmaceutycznymi.

Konsorcjum: Interdisciplinary Engineering Solutions

W ciągu ostatnich kliku lat wiele polskich firm farmaceutycznych realizowało kompleksowe projekty inwestycyjne w formule „pod klucz”. Projekty posiadały zarówno różne zakresy techniczne jak i budżety oraz dotyczyły różnorodnych technologii, ale miały jedną cechę wspólną, mianowicie kompleksowość, czyli konieczność skoordynowanych działań wykonawców różnorakich specjalności na małej przestrzeni, często równocześnie a co najmniej w bardzo krótkich przedziałach czasu przeznaczonych dla poszczególnych branż.

Jak wiedzą wszyscy doświadczeni inwestorzy problem ten, prawie zawsze lekceważony na początku projektu, okazuje się najczęściej podstawową przeszkodą w terminowym zakończeniu i oddaniu inwestycji do eksploatacji.

Ci sami doświadczeni inwestorzy spotykają się z propozycjami, najczęściej dużych firm budowlanych, objęcia pod ich skrzydła całego zakresu inwestycji, w tym również tych dostaw i robót specjalistycznych na temat których firmy budowlane niewiele wiedzą i tak czy inaczej muszą je pod-zlecać. Taka sytuacja rodzi sporo niebezpieczeństw i stanowi często okoliczności sprzyjające poszukiwaniu przez wykonawcę rozwiązań „oszczędnościowych”, co oczywiście działa na niekorzyść inwestora.

Jest na to rada. W ciągu ostatnich kilku lat zrealizowano w polskich zakładach farmaceutycznych kilka poważnych inwestycji w ramach współpracy wg modelu Konsorcjum. Firma IES z powodzeniem uczestniczyła w wielu projektach prowadzonych na tej zasadzie.

Konsorcjum to dobrowolne zrzeszenie kilku ściśle współpracujących ze sobą firm projektowych, dostawczych i wykonawczych w celu zrealizowania jakiegoś kompleksowego projektu. Konsorcjum, powołuje się do życia na czas potrzebny do realizacji inwestycji, zaś jego skład merytoryczny dopasowywany jest do konkretnych potrzeb i zakresu dostaw i prac związanych z danym projektem.

Zasada działania Konsorcjum jest bardzo prosta:

  • zapytanie ofertowe inwestora (URS) jest analizowane przez grupę projektową Konsorcjum i rozpisywane na poszczególne grupy dostaw i usług według specjalności (projektowanie, budowlanka, HVAC, instalacje rurowe, instalacje elektryczne i automatyka, ściany farmaceutyczne, pakiet walidacyjny, koordynacja całości zadania).
  • Firmy zrzeszone w Konsorcjum przygotowują oferty według specjalności, uwzględniając przy tym ogólny plan realizacyjny oraz założony harmonogram.
  • Po zebraniu tych skoordynowanych ofert, Konsorcjum przekazuje kompletny pakiet, co ważne bez narzutów finansowych, do inwestora.

Konsorcjum działa elastycznie, uwzględnia więc wszystkie narzucone przez inwestora warunki dodatkowe takie jak: dostawy inwestorskie, włączenie do Konsorcjum firm znanych klientowi i których udział jest dla inwestora pożądany, współpracę z grupami projektowymi, wykonawczymi i walidacyjnymi inwestora.

Taki model współpracy pozwala na dowolne konfigurowanie Konsorcjum i dopasowanie jego składu do potrzeb konkretnego projektu, jego zakresu i poziomu wymagań inwestora. Dobre Konsorcjum to odpowiednik drużyny sportowej o najlepszym możliwym do skonfigurowania składzie dopasowanym do konkretnego zadania. W sytuacji, kiedy jakieś zadanie inwestycyjnie nie przewiduje dostaw lub prac w jakiejś branży Konsorcjum, z racji elastyczności swojej konfiguracji po prostu nie generuje kosztów w tej specjalności i ogranicza zakres do oczekiwań inwestora.


Ilość zrealizowanych projektów:012345678900123456789001234567890
Przemysł farmaceutyczny


0123456789001234567890
Pomieszczenia czyste


0123456789001234567890
Przemysł spożywczy


Interdisciplinary Engineering Solutions

Dane firmowe

I.E.S. POLSKA SKOLIK
Spółka Komandytowo-Akcyjna
NIP: 521-37-22-725
ul. Świderska 3/6A
05-420 Józefów