Systemy HVAC

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja określane często terminem HVAC (Heating/Ventilation/Air conditioning), ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej pracy całego systemu CLEANROOM. Projektowane i dostarczane przez naszych wieloletnich parterów systemy HVAC spełniają najsurowsze zalecenia GMP i najostrzejsze europejskie normy bezpieczeństwa pracy odpowiadając jednocześnie najwyższym wymaganiom jakościowym przemysłu farmaceutycznego, elektronicznego, a także laboratoriów naukowych i szpitali.

jfk Dzięki zastosowaniu filtrów HEPA lub ULPA wykorzystujących laminarne lub turbulentne zasady przepływu powietrza, pomiesz-czenia czyste utrzymują powietrze pozbawione cząstek stałych. Powietrze wpływające do pomieszczenia jest filtrowane, a powietrze wewnątrz jest stale recyrkulowane przez filtry cząsteczek stałych (HEPA) i / lub do ultrafiltracji (ULPA) w celu usunięcia wewnętrznych zanieczyszczeń. Niektóre zakłady produkcyjne nie używają w pełni sklasyfikowanych pomieszczeń czystych, ale wykorzys-tują pewne praktyki do utrzymania wymagań dotyczących zanieczyszczeń. Niektóre systemy HVAC kontrolują wilgotność powietrza, a odpowiednio dobrane jonizatory zapobiegają problemom z wyładowaniami elektrostatycznymi.


Klasyfikacja EU GMP


jfk Światowa Agencja ds. Żywności i Weterynarii oraz UE ustanowiły bardzo surowe wytyczne ograniczające skażenie mikrobiologiczne, zapewniające brak zanieczyszczeń mikro-biologicznych w produktach farmaceutycznych. Klasyfikacja EU GMP jest bardziej rygorystyczna niż jakakolwiek inna. Wymaga ona kontroli jakości powietrza zarówno podczas procesu produkcyjnego jak i przerwy w procesie produkcji.


Klasa: Max liczba cząstek/m3
Podczas przerwy: Podczas pracy:
0.5 µm 5 µm 0.5 µm 5 µm
A 3520 20 3520 20
B 3520 29 352000 2900
C 352000 2900 3520000 29000
D 3520000 29000  ⊗  ⊗


Laminarne lub jednokierunkowe systemy przepływu powietrza kierują filtrowane powietrze w dół lub w kierunku poziomym, w stałym strumieniu w kierunku filtrów umieszczonych na ścianach w pobliżu podłogi lub w  perforowanych panelach do recyrkulacji.


W mniej wymagających klasach czystości wykorzystuje się również systemy w przepływie turbulentnym i nie jednokierunkowym pozwalającym na utrzymanie powietrza w ciągłym przepływie mimo iż nie w tym samym kierunku. Interdisciplinary Engineering Solutions

Dane firmowe

I.E.S. POLSKA SKOLIK
Spółka Komandytowo-Akcyjna
NIP: 521-37-22-725
ul. Świderska 3/6A
05-420 Józefów